Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Accor Services Polska

  Dystrybucja kuponów żywieniowych (Ticket Restaurant), profilaktycznych, podarunkowych i premiowych (Top Premium).  2.    Twoje Usługi

  Katalog firm usługowych, umożliwia wyszukiwanie dowolnych usług we wszystkich miastach Polski.  3.    Arcadis

  Projektowanie, doradzanie i realizacja zadań w kraju i za granicą w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska i budownictwa.  4.    F.H.U. Geo-Plan, Zygmunt Piekarz

  Usługi geodezyjne, skanowanie i kserowanie dokumentacji. O firmie, oferta usług, referencje i dane kontaktowe. Kraśnik.  5.    Centrum Kontroli Placów Zabaw

  Informacje o firmie, oferta, zakres oraz cennik usług, uprawnienia i certyfikaty, materiały do pobrania, dane kontaktowe. Otrębusy.  6.    Polski Instytut NLP

  Profesjonalne szkolenia dla firm oraz specjalistów z zakresu NLP oraz psychologii w biznesie.  7.    Draco Gdańsk

  Badania nieniszczące rurociągów, konstrukcji stalowych, urządzeń, szyn kolejowych i dźwigowych, remonty konstrukcji.  8.    Eken

  Obsługa i utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń oraz instalacji technologicznych dla Zakładów Górniczych, montaż sieci przesyłowych oraz instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych i grzewczych. Ponadto roboty ziemne, sprzedaż, naprawy i serwis wciągników łańcuchowych. Jastrzębie Zdrój.  9.    Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Geodet”

  Oferuje pomiary GPS, opracowywanie map numerycznych i projektowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości. Siedziba we Wrocławiu.  10.    Ekoakta Sp z o.o.

  Niszczenie dokumentów, nośników danych oraz archiwizacja akt. O firmie, oferta, porady, oddziały na terenie kraju, dane kontaktowe. Chorzów.  11.    Tarbonus

  Usługi w zakresie szkoleń, doradztwa i specjalistycznych wydawnictw związanych z tematyką BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, prawnej ochrony pracy.  12.    Hills

  Oferta usług doradczych, także w zakresie funduszy uniijnych oraz tłumaczeń w języku angielskim. Siedziba w Częstochowie.  13.    Structum

  Usługi internetowe, konsulting, hydrotechnika.  14.    Polaris

  Usługi i prace podwodne oraz poszukiwawczo-ratownicze. Informacje o firmie, oferta, galeria i dane kontaktowe. Płock.  15.    Noit Sp. z o.o.

  Producent uszczelek oferuje usługi w zakresie cięcia materiałów z wykorzystaniem wysokoenergetycznego strumienia cieczy.  16.    Arch-Data Sp. z o.o.

  Archiwizacja i przechowywanie zasobów aktowych. Prezentacja firmy, zakres i oferta usług, cennik, adresy oddziałów i dane kontaktowe. Jelenia Góra.  17.    Partner Centrum Rzeczoznawstwa i Likwidacji Szkód Sp. z o.o.

  Informacje o firmie, oferta i zakres usług, formularze do pobrania, lista przedstawicieli, dane kontaktowe. Pruszków.  18.    Ktl.pl

  Oferuje kataforetyczne malowanie powierzchni w celu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ze stali, blach, odlewów, odkuwek oraz aluminium. Prezentacja firmy, opis procesu technologicznego, dane kontaktowe. Gorzkowice.  19.    Zakład Archiwalny Składnica Akt

  Tworzenie i porządkowanie archiwów zakładowych, przechowywanie akt likwidowanych i istniejących podmiotów gospodarczych. Wrocław.  20.    Sonar

  Zakład usług podwodnych wykonuje ekspertyzy i remonty z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.